אודותנו


כדי להקל את הכאב צריך להבין אותו

יש כאב "נסבל", שאתם יכולים לחיות אתו, ויש כאב שממרר את החיים.
כאב שכבר ניסיתם להקל בכל דרך אפשרית, קונבנציונלית ואלטרנטיבית.

תפיסת הטיפול שלנו מתייחסת לכאב ממקום אחר, ומתבססת על ההבנה שהכאב עצמו
הוא הכלי היעיל ביותר לזיהוי מדוייק של הבעיה האמתית ולמיקוד הטיפול.

על ההבנה הזו עומדת גישת הטיפול הייחודית שלנו.